Portada

POLÍTICA I GOVERNA A CATALUNYA

De la transició a l'actualitat

CATARATA CATALAN
04 / 2018
9788490974582
CATALÁN
INVESTIGACION Y DEBATE
220
Política

Sinopsis

El llibre que teniu a les mans fa un recompte de la realitat política catalana a quatre décades de la recuperació de les institucions democrátiques. La reinstauració de la Generalitat de Catalunya, que es va produir abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, va ser l'inici del desplegament d'un ampli autogovern que va ser molt actiu des dels seus inicis. Des d'aleshores el sistema polític catalá ha adquirit característiques i dinámiques própies i singulars que mereixen una especial atenció. Precisament per aquesta raó i per la necessitat de fomentar el coneixement i el debat al voltant de les diferents peces que conformen la Política a Catalunya s'ha elaborat aquesta obra col·lectiva, on participen académics que pertanyen a diverses disciplines, com la Ciéncia Política, el Dret Constitucional i la História. El llibre es divideix en quatre grans apartats: el primer tracta la história recent, el segon descriu i analitza les institucions i lleis básiques del desplegament estatutari, el tercer avalua la vida política, i el darrer fa una análisi de les administracions i polítiques públiques. Finalment s'adjunta un petit text on es presenta la complexa situació que viu avui el nostre país.

PVP
25,00