Portada

Aprendre a conviure

BARCANOVA
07 / 2014
9788448933715
CATALÁN
SAPERE AUDE
ESPAÑA
Formación

Sinopsis

Aquesta obra consta de dos elements: d'una banda, aquest manual didáctic sobre el videojoc Happy 8-12 (l'obra impresa que teniu a les mans), i de l'altra, el videojoc mateix (que podeu trobar a l'enllaÇ www.emotionalgames.com). En concret, es tracta d'un videojoc que té com a objectiu ensenyar a resoldre conflictes entre iguals, tot entrenant les competéncies emocionals básiques: consciéncia emocional, regulació emocional, autoestima i comunicació assertiva. Aquest material s'ha elaborat a partir de la recerca duta a terme, durant 15 anys, sobre les competéncies emocionals (GROP, 1997) i tenint en compte tots els avenÇos internacionals en neurociéncia. Es una eina que facilita la feina al professorat i als pares, i motiva els nens. Actualment hi ha consens a assenyalar que les agressions dels nens als seus iguals no són degudes tant a un excés de maldat o hostilitat, com a una manca d'habilitats i estratégies per resoldre els problemes socials de manera eficaÇ. Resoldre conflictes no és fácil, per bé que cal posar a l'abast dels nens eines perqué puguin aprendre a fer-ho.

PVP
14,50