Portada

En aquesta part del mon:dietaris 1974-2004

ACONTRAVENT
11 / 2016
9788415720201
CATALÁN
Narrativa

Sinopsis

En aquesta part del món (que Acontravent edita ara de forma íntegra) és un dels dietaris més importants de la literatura catalana moderna i contemporánia. Aporta una nota d'originalitat que no té cap altre dietari del segle XX: l'autenticitat fins a les darreres conseqüéncies, una autenticitat que ha fet que el llibre fos titllat de «polémic» per cert sector del públic lector quan es va publicar la primera edició el 2005. Totes les tradicions literáries del món tenen obres mestres que posen a prova els lectors perqué ens interpel·len, ens incomoden i ens col·loquen contra les cordes de la vida, peró sempre, si resistim l'embat i insistim en la lectura, ens acaben enriquint i transformant. Pensem, només per un moment, en El procés de Kafka, El cor de les tenebres de Conrad, Sota el volcá de Lowry, les memóries de Nadezhda Mandelstam, Viatge al fons de la nit de Céline, Meridiá de sang de MacCarthy. En aquesta part del món és una d'aquestes obres, exigent, intensa, implacable, dura, rebel, magnífica, intel·ligent, enriquidora, bella i excel·lent.

PVP
24,00