Portada

Diccionari gran castellà-català català-castellà

ALBERTI EDITOR
9788472460782
CATALÁN
DICCIONARIS
Diccionarios, enciclopedias, atlas

Sinopsis

Obra de consulta per als nivells máxims (professorat, traducció, treball literari, área d'estudis superiors, etc.) precedit d'un extens resum gramatical (diftongs, accent gráfic, articles, substantius, l'adjectiu, numerals, pronoms, adverbis, verbs, preposicions, conjuncions). Concebut com una eina útil i obra de consulta per als nivells máxims. Precedit d'un extens resum gramatical i d'un apéndix geográfic amb tots els estats del món i les seves capitals. - 101.500 entrades - 40.543 accepcions - 4.952 locucions, modismes i refranys Edició actualitzada: 23a

PVP
42,00