Portada

Les religions a Catalunya

PAGES EDITORS
08 / 2015
9788499756363
CATALÁN
(CAT).ARGENT VIU
Ensayos
Religión

Sinopsis

Aquest llibre observa i analitza la diversitat religiosa a Catalunya, tan plural i diversa. Explica, amb detall, la história catalana de les quatre confessions amb més arrelament de segles al nostre país, comenÇant per aquella que primer va establir-s'hi, el judaisme, continuant per l'església católica i l'islam, per acabar amb el protestantisme. El llibre comenÇa amb una visió panorámica general per a tenir una foto de la realitat religiosa al nostre país, a partir de la diversitat de creences expressada, básicament, a través de tretze confessions. I acaba amb un estudi sobre les diferents fórmules emprades a Europa per a gestionar aquesta pluralitat de creences, des dels poders públics, així com el concepte mateix de laïcitat que s'hi aplica. El rigor de l'exposició s'expressa amb un llenguatge divulgatiu, accessible i entenedor per a un públic lector molt ampli.

PVP
17,00