Portada

Nou vents llengua 2ºbatx.*valencia* (sin cd)

CANOS VERDERECHO [Libro de texto]
CASTELLNOU EDITORA VALENCIANA
03 / 2013
2º Bachillerato
Lengua catalana
BACHILLERATO, LOGSE
9788483454022
Valenciano
(VAL).2N.BATXILLERAT
Libro de texto

Sinopsis

Aquest nou llibre de Batxillerat ha estat elaborat seguint curosament els preceptes marcats pel nou currículum de Batxillerat de la LOE. Fa un enfocament competencial de la matèria que pretén col·laborar a que l'alumne assoleixi les competències pr.pies de l'àrea així com les generals del Batxillerat (competència comunicativa, competència de recerca, competència de tractament de la informació, competència digital, competència interpersonal i competència de coneixement i interacció en el món). Els esquemes de cadascuna de les unitats, unitats digitals en format power point i una galeria d'imatges es poden trobar a l'espai web.

PVP
43,90