Portada

TEMPS D´INCERTITUDS

AFERS
10 / 2017
9788492542703
CATALÁN
EL MON DE LES NACIONS
16
Narrativa

Sinopsis

Aquesta obra és una síntesi crítica dels grans debats sobre l'afirmació nacional que explora les vies de reconciliació entre nacions majoritáries i nacions minoritáries. En el context del pluralisme identitari, aquestes vies pretenen establir régims de ciutadania diferenciats i aplicar un federalisme per tractats inspirat en la tradició pactista. Els reptes de les nacions minoritáries en la seua cerca de reconeixement són avui més nombrosos que mai. Tot i que el fet de ser reconegudes és essencial perqué les nacions mantinguen relacions sanes, a més cal que els estats afectats per la diversitat nacional facen un pas qualitatiu i instauren una política d'habilitació. Inspirat en els treballs sobre el nacionalisme liberal, aquest llibre estudia les raons per les quals els ciutadans necessiten institucions comunes per aprofundir l'exercici democrátic i enriquir els intercanvis entre comunitats. S'hi critica el federalisme de faÇana i es promou la instauració d'una cultura federal com a fonament de l'hospitalitat. L'aprenentatge de la convivéncia es dilucida a través de reflexions sobre la democrácia, la ciutadania, el constitucionalisme tradicional, l'autonomia, la diversitat nacional i la mundialització. Gagnon aprofundeix en el concepte de cultura federal com a pilar fonamental per a les societats complexes que desitgen compartir un futur comú basat en la reciprocitat i en la confianÇa, alhora que en el federalisme com a model de gestió responsable de la diversitat, sobretot el federalisme per tractats, que és el que millor respon a les exigéncies del pactisme i als valors básics per a implantar una cultura federalista.

PVP
19,00